3d inmeten telecom masten

We scannen en modelleren telecom masten en hoogspanningsmasten ten behoeve van as-built asset management dossiers en 3D visuals voor efficiënte inspectie

Laserscannen is interessant voor het digitaliseren van telecommasten omdat het zeer nauwkeurig is en veel details kan vastleggen. Dit maakt het perfect voor het maken van as-built asset management bestanden en 3D visuals voor efficiënte inspectie.

Met 3D-laserscanning (Lidar) brengen wij snel én nauwkeurig een bestaande situatie volledig 3D in beeld, daar waar een grote mate van nauwkeurigheid en detail is vereist.

We maken gebruik van drones en laserscanners om ieder detail vast te leggen en creëren hiermee een digital twin van een telecom mast of hoogspanningsmast die virtueel kan worden bezocht op ieder moment vanuit iedere plek van de wereld.

Vervolgens maken we een 3D model van de mast waarbij we alle aanwezige elementen zoals antennes, installaties en componenten digitaliseren op basis van vooraf afgesproken standaarden. Voor de eigenaar van de mast biedt dit waardevolle informatie van het asset.

 

Hero branches Telecom leap3d 04.JPG
Inmeten-met-drone-3d-meten-fotogrammetrie-leap3d

Digital twin van telecommasten en hoogspanningsmasten

 

Een digital twin is een virtueel 3D-model van een bestaand fysiek object. Het wordt gebruikt om het object en zijn omgeving beter te begrijpen en mogelijke problemen of verbeteringen te identificeren. In de context van telecommasten en hoogspanningsmasten kan een digitale tweeling worden gebruikt om de toestand van de mast of mast en zijn omgeving te beoordelen, onderhoud of reparaties te plannen en ongevallen of incidenten te onderzoeken.

  • De complete digital twin geeft de exacte locatie van het object in relatie tot de omgeving. Hiermee kunnen de engineers aan de slag om de site virtueel voor te bereiden en het ontwerp te maken voor de nieuwe te installeren apparatuur in de mast

  • Op basis van het 3D model kunnen er 2D tekeningen worden gemaakt die weer gebruikt kunnen worden indien er een site modification plaats vindt 

  • Een 3D-model van een telecommast biedt toegevoegde waarde in de vorm van standaardisatie en uitsplitsing. De gestandaardiseerde manier van uitsplitsen van materialen zorgt voor eenvoudigere en snellere montage en reparaties. Bovendien kan het helpen bij het identificeren van potentiële problemen of gebieden die verbetering behoeven.

  • De fysieke bezoeken kunnen worden geminimaliseerd en virtueel worden uitgevoerd. Elke locatie op de mast is gezamenlijk zichtbaar voor alle belanghebbenden die bij dit project betrokken zijn, waardoor fouten veroorzaakt door menselijke fouten worden geëlimineerd en een duidelijk beeld wordt gegeven van wat er op elke plek gebeurt, samen met eventuele problemen voordat ze zich voordoen.

  • Door het asset management portal Hyperplane te combineren met de digital twin ontstaat één plaats voor alle relevante documenten en informatie van het asset.

diensten

diensten binnen de
branche

 

Wij meten telecommasten en hoogspanningsmasten in met behulp van laserscanning of drones en maken hiervan 3D modellen, 3D meshes of 2D tekeningen 

Cases

3d inmeten en analyses van tanks

3D inmeten, 3D modelleren en analyses op tanks. Dit maakt inspecties en onderhoud efficiënter.

Lees meer
3d-inmeten-laserscanning-3d-analyses-tanks