3D inmeten archeologie

Wij brengen door middel van laserscanning de exacte positie en afmetingen van archeologische objecten en locaties in beeld, welke vervolgens gedetailleerd gemodelleerd kunnen worden ten behoeve van documentatie en onderzoek.

Laserscanning is uitermate geschikt voor het vastleggen van de bestaande situatie op archeologische sites. Hiermee leg je de situatie binnen zeer korte tijd met een grote mate van nauwkeurigheid zonder in contact te komen met de archeologische objecten en de omgeving. Hiermee kreeg je een compleet beeld van alle aangetroffen objecten in alle mogelijke vormen en de juiste maatvoering. Deze informatie vormt een essentieel onderdeel van het archeologische virtuele dossier.

Vervolgens kan op basis van de gemaakt puntenwolk de situatie compleet worden uitgetekend of in 3D gemodelleerd.

Hero branches cultuur leap3d 02.JPG
Hero branches cultuur leap3d 03.JPG

3D inmeten cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed kent een grote maatschappelijke waarde. Het digitaliseren en visualiseren van cultureel erfgoed, speelt een belangrijke rol bij een goed beheer er van. Een van de technieken die gebruikt wordt om cultureel erfgoed digitaal te conserveren naar de toekomst toe is het laserscannen of met behulp van fotogrammetrie, waarna er een 3D mesh van kan worden gemaakt.

Deze 3D mesh wordt digitaal opgeslagen en in de toekomst worden gebruikt om er een reconstructie van te maken op het moment dat een beeld wordt vernield of gestolen. 3D modellen die in het verleden zijn gemaakt kunnen ook gebruikt worden voor restauratiewerkzaamheden, denk hierbij bijvoorbeeld aan herstelwerkzaamheden na de verwoestende brand van de kathedraal Notre-Dame in Parijs.

De toepassingen voor de 3D-modellen zijn uiteraard veel breder dan enkel conservering. Onderzoekers, zoals archeologen, kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken om visueel veranderingen op te sporen in objecten of gebouwen met een erfgoedwaarde. 

Diensten

Diensten binnen de
branche

Cases

archeologische opgraving de bastei in nijmegen

3D inmeten van de archeologische opgraving de Bastei in Nijmegen ten behoeve van 3D ontwerp

Lees meer
Bastei_laserscanning_Archeologie_01 grijs.jpg