3d inmeten in de bouw

De bouwsector is volop in beweging en dat brengt uitdagingen met zich mee. Veel bestaande gebouwen ondergaan een transformatie naar een nieuwe bestemming of worden gerenoveerd.

Als projectmanager of architect ben je verantwoordelijk voor transformatie-, renovatie of restauratieprojecten. Hoe deze projecten er ook uitzien, ze beginnen allemaal met een goed beeld van de huidige situatie. Hierbij maak je naast foto’s en traditionele handmetingen gebruik van de aanwezige bouwtekeningen. Maar hoe betrouwbaar zijn deze eigenlijk?

Zeker wanneer het hierbij gaat om gedateerde panden, komt het regelmatig voor dat er geen tekeningen beschikbaar zijn of dat je niet weet of de aanwezige tekeningen kloppen met de huidige situatie. Misschien is er bijvoorbeeld een aanbouw geplaatst of heeft er in de loop der tijd een verbouwing plaatsgevonden. Ook gedurende bouwprojecten worden er regelmatig praktische aanpassingen gedaan.Idealiter zouden de tekeningen hier meteen op moeten worden aangepast en zou je de as-is situatie documenteren. In de praktijk gebeurt dit helaas lang niet altijd.

Laserscanning biedt de oplossing. Daar waar traditionele meet- en werkmethodes minder nauwkeurig zijn, biedt 3d inmeten met laserscanning de oplossing. Het vervolgens maken van een 3d (BIM) model op basis van een pointcloud noemt men ScantoBIM. 3d laserscanning is een technologie voor het 3d inmeten van gebouwen en objecten. Laserscanning is snel, accuraat en volledig. Je meet een project eenmalig compleet in voor een nauwkeurig en gedetailleerd beeld en hoeft vervolgens niet meer terug.

Onze as-built informatie is onmisbaar voor architecten, projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers, bouwadviesbedrijven, aannemers, woningcorporaties, vastgoedeigenaren, landgoedeigenaren en retailbouwers. 

Inmiddels hebben we al veel ervaring in het inmeten van gebouwen, kerken, stations, monumentale panden, winkels, groothandel en detailhandel panden

laserscannen-gebouw-bouw-3d-inmeten-gebouw.gif
3d-inmeten-gebouw-woning-laserscanning-3d-model-leap3d-basis-ils-puntenwolk.JPG

Toepassingen van laserscanning in de bouw

Laserscanning in de bouw kent ontzettend veel toepassingen, zowel voor, tijdens als na de bouw. We zetten de toepassingen in de
ontwerpfase, de constructiefase en de exploitatie- en onderhoudsfase voor je op een rij. Met welke mogelijkheid ga jij aan de slag?

 

Laserscanning tijdens ontwerpfase in de bouw

In de ontwerpfase kan laserscanning worden gebruikt om het startpunt van bouw projecten in beeld te brengen. In veel gevallen is er weinig of geen informatie over gebouwen beschikbaar en ontbreken de bouwtekeningen van het oorspronkelijke ontwerp. Laserscanning zorgt in dit geval voor de benodigde informatie waarmee je van start kunt met jouw project.

 • Evaluatie van bestaande structuren
 • Inzicht in afmetingen
 • Inzicht in ruimte en omgeving
 • Inzicht in gevels en oppervlakken

Laserscanning gedurende de constructiefase

Ook in de constructiefase of bouwfase kun je gebruikmaken van laserscanning. Laserscanning is in deze fase een uitgelezen mogelijkheid om snel een beeld van de werkelijkheid te verkrijgen. Op basis hiervan kun je vergelijkingen uitvoeren, zaken toetsen en simulaties uitvoeren.

 • Kwaliteitsbeoordeling en controle
 • Toetsing aan ontwerp
 • Verschillen in postitie, afmeting en vervorming
 • Volgen van voortgang mijlpalen
 • Virtuele installatie of montage
 • Simulatie ten opzichte van reeds bestaande omstandigheden
 • Simulatie tegen bouwmijlpalen
 • Veiligheidsbeheer
 • Evaluatie en planning van gevaren op de bouwplaats
 • Simulatie voor trainingsdoeleinden
 • Digitale 3D reproductie van monumentale elementen

Laserscanning in de exploitatiefase


In de exploitatiefase biedt laserscanning bijvoorbeeld uitkomst met het oog op het onderhoud van een object en het verbeteren van processen. Met behulp van de scans wordt veel informatie verzamelt. Dit soort informatie wordt steeds belangrijker in de bouw

 • Documentatie en behoud van gegevens
 • Tijdens onderhoud en reparatie
 • Gebouw prestatie analyse
 • Energie analyse
 • Toegankelijkheid en vluchtwegen in kaart brengen
 • Facilitair beheer
 • Planning van onderhoud
 • Toegang tot beschikbare informatie over het gebouw

 

 

Quote...

"Ze denken mee in hoe iets beter zou kunnen en waar fouten voorkomen kunnen worden. Voor de gebouwen waar we ze tot nu toe hebben ingezet hebben ze al heel veel geld bespaard zowel door juiste maatvoering en het voorkomen van meerkosten in de bouw."

Rene ter Veer, Voor de VVE, April 2021

3d analyse gebouw

Met onze 3D laserscanner kan een grote hoeveelheid aan waardevolle, accurate informatie worden verzameld in een korte tijd. Op basis hiervan kunnen we inzicht krijgen in vormveranderingen (scheefstand, schuintes, vloervlakheid) en deformaties door het te vergelijken met theoretische vormen of metingen gedurende een tijdsperiode, op basis van een nulmeting

Daarnaast biedt het ook een mogelijkheid om de het nieuwe model te controleren met de werkelijkheid of om te simuleren of het nieuwe ontwerp in te passen is.

3d-inmeten-gebouw-laserscanning-woning-leap3d.JPG

Diensten

Diensten binnen de
branche

Cases

3D inmeten en 3D modelleren van een appartementencomplex ten behoeve van een duurzaamheidsproject

Voor onze klant, Voor de VVE, hebben wij het 3D inmeten en 3D modelleren uitgevoerd van de buitenkant en gemeenschappelijke ruimtes van een appartementencomplex in Maassluis, ten behoeve van een duurzaamheidsproject.

Lees meer
3D-inmeten-en-3D-modelleren-van-de-Appartementencomplex-in-Maassluis-in-opdracht-van-Voor-de-VVE-door-Leap3d

Cases

Restauratie Domtoren Utrecht

3D inmeten in combinatie met fotogrammetrie van de Domtoren in Utrecht ten behoeve van voorbereiding restauratie.

Lees meer
Leap3D_DOM_renovatie_tekeningen grijs.jpg

Cases

3D inmeten en 3D modelleren van 75 Jumbo vestigingen ten behoeve van herinrichting

Als retail bouw experts hebben wij 75 Jumbo winkelpanden ingemeten en 3D gemodelleerd ter ondersteuning van hun renovatie- en herinrichtingsprojecten. Door nauwkeurige metingen en gedetailleerde modellen te leveren, hebben wij bijgedragen aan het succesvolle verloop van deze projecten. Onze expertise op het gebied van 3D-inmetingen en -modellering stelt ons in staat om op maat gemaakte oplossingen te bieden die aan de specifieke behoeften van onze klanten voldoen.

Lees meer
Scan-to-bim-retail-groothandel-winkel-laserscanning-jumbo