de 450 bruggen van Amsterdam

3D inmeten van 450 van de 850 bruggen van Amsterdam ten behoeve van visualisatie tijdens inspectie als vervanging van inspectietekeningen

Amsterdam heeft zo'n 1600 bruggen en veel van die bruggen zijn relatief oud, van die bruggen zijn zo'n 800 bruggen open voor wegverkeer. Hiervan is een kwart ouder dan 100 jaar en staan er nog veel op houten palen.Deze bruggen hebben in de loop van de tijd een zwaardere belasting moeten doorstaan dan waarvoor ze geconstrueerd waren. De aanscherping van het bouwbesluit leidt ook nog eens tot hogere veiligheidseisen

Vele van deze bruggen bevinden zich dan ook in zeer slechte staat, waarbij er sprake is van paalrot en scheurvorming.

Om de staat van een brug te bepalen is het noodzakelijk om de constructie goed te onderzoeken. Als eerste worden de archieven onderzocht om te kijken wat er al van de brug bekend is, zoals oude tekeningen en beschrijvingen met informatie over de fundering, rijdek en metselwerk. Om het archief makkelijker toegankelijk te maken wordt deze gedigitaliseerd.

In samenwerking met de gemeente Amsterdam werken we aan het digitaal in kaart brengen van de huidige situatie van deze bruggen. Hiervoor hebben we het in totaal meer dan 420 bruggen ingemeten. Na het laserscannen, verwerken we alle metingen tot een puntenwolk of point cloud van miljoenen punten die het object en de omgeving met grote nauwkeurigheid weergeeft. 

Deze puntenwolk wordt geleverd in het inspectieportaal van de Gemeente Amsterdam welke digitaal  inzicht geeft in de fysieke status van de brug. Alle bruggen worden onderworpen een een grondige inspectie op locatie, waarbij de observaties rechtstreeks worden gekoppeld aan de exacte locatie in de door ons geleverde pointcloud. 

Scannen Bruggen 15-09-2020.jpeg

Het scannen van de onderzijde van de brug 

Diensten

Diensten tijdens deze case

Gerelateerde cases

Een aantal van onze
andere cases