Laserscanning Haringvlietbrug

 

De staalconstructie, bewegingswerk en 3B-installatie van de basculebrug van de Haringvlietbrug worden vernieuwd. De onderbouwconstructies (kelder en vooroplegpijler) worden behouden en in beperke mate aangepast.
Voor een optimale voorbereiding van het werk is het noodzakelijk om de actuele toestand van de brug betrouwbaar in kaart te brengen.

Voor onze opdrachtgever Nebest die de opdracht uitvoert voor de Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat hebben we deze gescand in 3D gemodelleerd en hebben we 2D tekeningen met afmetingen gemaakt.

Ook is de basculekelder en zijn directe omgeving in beeld gebracht zowel boven water met laserscanning als onderwater met multibeam. Hierdoor is te zien of de damwand intact is en of er mogelijk obstakels of verondiepingen zijn

Haringvlietbrug Laserscanning Basculekelder 02.jpg

Diensten

Diensten tijdens deze case

Gerelateerde cases

Een aantal van onze
andere cases