Analyse laserscanning in Schipholtunnel

In de Schipholtunnel vindt grootschalig onderhoud plaats. In beide tunnelbuizen worden sporen, dwarsliggers en bovenleiding vernieuwd. Ook de treinbeveiliging wordt aangepakt. In de oudste tunnelbuis worden de brandwerende wand en plafondplaten verwijderd en de asbesthoudende lijm. De asbestsanering wordt uitgevoerd door Vlasman Betonverwerkings- en Slooptechnieken bv.

Prorail wil een controle op de dikte van het materiaal dat is verwijderd. Dit doen we door scans voor de werkzaamheden te maken en scans na de werkzaamheden. Door deze scans met vaste punten over elkaar te leggen kunnen we het verschil inzichtelijk maken.

Van 15 – 29 november 2022 was de tunnel afgesloten voor treinverkeer en vonden de saneringswerkzaamheden plaats. Na afronding van het verwijderen van het materiaal binnen een containment meten we dat gedeelte in met behulp van laserscanning.

 

Nauwkeurigheid is grootste uitdaging

Grootste uitdaging hierbij voor ons is de grote mate van nauwkeurigheid. Door individuele scans met elkaar te vergelijken EN dit te doen op basis van dezelfde vaste punten kan tot op enkele milimeters worden gecontroleerd.

De voor- en na scans vergelijken we met elkaar en de verschillen visualiseren we in een heatmap. Hiermee wordt de dikte van het verwijderde materiaal inzichtelijk. Met onze 3D analyse kan vervolgens het proces worden bijgestuurd en kan er een eindcontrole plaatsvinden bij de oplevering van het project.

3d-laserscanning-3d-analyses-asbestsanering-schipholtunnel-amsterdam-leap3d.jpg

Asbestsanerings werkzaamheden in de Schipholtunnel

Diensten

Diensten tijdens deze case

Gerelateerde cases

Een aantal van onze
andere cases