Digitalisering religieus erfgoed Sint-Catharinadal Oosterhout

Met haar lange en rijke geschiedenis is het klooster Sint-Catharinadal in Oosterhout een waardevol cultureel erfgoed. Accurate tekeningen zijn essentieel om dit erfgoed te behouden voor de toekomst. Om hiervoor te zorgen hebben we het complete terrein, en delen van het klooster, ingemeten met behulp van laserscanning.

 

Over Sint-Catharinadal

Sint-Catharinadal is de residentie van de zusters Norbertinessen in Oosterhout: een van de oudste nog bestaande vrouwenkloostergemeenschappen van Nederland. De orde werd in  1271 in Vroenhout, een gehucht bij Wouw in West-Brabant, gesticht. Door watersnoodperikelen verdreven, vestigden de zusters zich in 1295 in Breda, waar ze ruim 3 eeuwen zouden verblijven. De reformatie zorgde ervoor, dat de zusters in 1647, gedwongen moesten vertrekken uit Breda, dat toen onder protestants bestuur stond. Zij vonden een nieuw onderkomen in kasteel De Blauwe Camer in Oosterhout, dat hiervoor werd verbouwd tot klooster. Meer dan 375 jaar later zijn de zusters nog steeds op dit erfgoed gevestigd. Ook is er sinds enkele jaren een gastenverblijf, waar mensen zich kunnen terugtrekken en loskomen van de dagelijkse drukte, alsook een wijngaard, een moestuin, een wijnhuis, een restaurant en een kloosterwinkel.

Laserscanning-3d-inmeten-terreintekening-digitalisering-sint-catharinadal-Oosterhout-door-leap3d

Laserscanning Sint-Catharinadal Oosterhout

Laserscanning-3d-inmeten-terreintekening-digitalisering-sint-catharinadal-Oosterhout-door-leap3d

Laserscanning Sint-Catharinadal Oosterhout

Geen accurate tekeningen

Van de gebouwen op het kloosterdomein zijn geen accurate bouwkundige tekeningen beschikbaar. Met het oog op de toekomst zijn deze wél nodig, net zoals tekeningen van het onbebouwde gedeelte van het domein. De gebouwen van Sint-Catharinadal bestaan uit een wirwar aan ruimtes, die in de loop der eeuwen gerealiseerd, en voor een deel ook weer veranderd zijn. De beschikbare plattegrondtekeningen zijn tientallen jaren oud en allerminst maatvast. Om plannen te kunnen maken voor het onderhoud en de verduurzaming van de gebouwen, en alle ruimtes daarbinnen, zijn goede bouwkundige tekeningen essentieel. De huidige tekeningen voldoen daarvoor niet. Daarnaast zijn er plannen voor de aanleg van een parkeerterrein voor bezoekers, in welk kader het onder meer belangrijk is om te weten waar exact de bomen staan, en hoe de hoogteligging van de gronden is. Leap3d heeft voor het noodzakelijke inzicht daarin gezorgd

 

Digitalisering van religieus erfgoed

In opdracht van de zusters van Sint-Catharinadal, brachten wij het terrein, en de ruimtes binnen de gebouwen, in beeld, door ze in te meten met behulp van laserscanning. Deze techniek is uitermate geschikt om het erfgoed met al zijn complexe structuren vast te leggen. Het resultaat van de 3D laserscans is een puntenwolk, op basis waarvan we vervolgens een 2D tekening van het erfgoed, en een 3D model, of digital twin, kunnen maken. Een bijkomend voordeel van deze manier van in kaart brengen is, dat je het erfgoed hiermee ook digitaal conserveert. Zo is de juiste informatie beschikbaar, wanneer de gebouwen ooit beschadigd mochten raken, bijvoorbeeld door een brand.

Constructieve partner

“Dankzij de scans van Leap3d beschikken we nu over de juiste informatie om onze plannen verder uit te werken”, vertelt Zuster Maria Magdalena van Bussel, priorin van Sint-Catharinadal. “De samenwerking is prettig. Leap3d communiceert op een fijne manier, op basis van duidelijke afspraken, die het bedrijf ook nakomt. Bovendien zijn we erg te spreken over het resultaat. Leap3d is een goede en constructieve partner gebleken bij de digitalisering van ons erfgoed.”

Laserscanning-3d-inmeten-terreintekening-digitalisering-sint-catharinadal-Oosterhout-door-leap3d

Laserscanning Sint-Catharinadal Oosterhout

Diensten

Diensten tijdens deze case

Gerelateerde cases

Een aantal van onze
andere cases