3d inmeten archeologie

Het 3D inmeten van de archeologische opgraving de Bastei in Nijmegen ten behoeve van 3D ontwerp

Archeologische opgraving wordt nieuw cultuurhistorisch centrum

De Stratemakerstoren aan de Waalkade in Nijmegen wordt verbouwd tot natuur- en cultuurhistorisch centrum 'De Bastei'. Een bastei is een halfronde, hoefijzervormige toren met geschutsstellingen in een vestingmuur. Met archeologische opgravingen komen delen van de oude vestingmuur tevoorschijn, die zullen dienen als basis voor het nieuwe centrum. In opdracht van een bouwbedrijf hebben wij de opgravingslokatie digitaal in kaart gebracht, zodat zij in 3D kunnen ontwerpen op basis van de bestaande situatie.

 

archeologische site_scannen.jpg

Diensten

Diensten tijdens deze case

Gerelateerde cases

Een aantal van onze
andere cases