nul-meting dijkverzwaringsproject

Voor een dijkverzwaringsproject werd door ons de huidge situatie van de dijk en de omgeving ingemeten

Voor een dijkverzwaringsproject werd door ons de dijk en de omgeving van de huidige situatie ingescand middels 3D laserscanning. Deze nul meting wordt gedaan vanwege diverse redenen.

Allereerst dient het als basis voor een nieuw te maken ontwerp van de dijk.

Daarnaast is omgevingsmanagement een essentiële factor om een project succesvol te laten verlopen. Door de omgeving een eenduidig visueel beeld te geven wordt er draagvlak en wederzijds vertrouwen gecreëerd bij de stakeholders.

Tevens kan deze nul situatie voor aanvang van de werkzaamheden gebruikt worden in geval van aansprakelijkheden en schadegevallen.

19165 Kijk Ijssel Dijkverzwaring laserscanning 620 365.jpg

Diensten

Diensten tijdens deze case

Gerelateerde cases

Een aantal van onze
andere cases