deformatiemeting

Met behulp van deformatiemetingen kunnen we vormveranderingen in objecten en omgevingen vaststellen in een tijdsperiode

Ieder object, of het nu een civiel kunstwerk is, een gebouw of een tank kan verschuiven, verzakken of vervormen. Door deze deformaties kan er schade ontstaan aan het object en de omgeving zowel tijdens het dagelijkse gebruik als gedurende de looptijd van het project. Tijdens het ontwerp wordt hier veelal rekening mee gehouden, maar toch is het belangrijk om dit te blijven monitoren door regelmatig metingen uit te voeren naar de mate van deformatie. Hierdoor kunnen veranderingen tijdig worden gesignaleerd en gevaarlijke situaties worden voorkomen.

Om veranderingen te kunnen meten is het belangrijk om te starten met een nulmeting met behulp van laserscanning

Na verloop van tijd kunnen we dezelfde situatie regelmatig inmeten en deze vergelijke met de eerder gemaakte nulmeting en leveren we hiermee een adequate analyse van deformatie gedurende de periode waarin wordt gemeten. 

Een deformatiemeting vormt hiermee een essentieel aspect wat mee dient te worden genomen in het risicomanagement van je project.

 

deformatiemeting-gebouw-kunstwerk-laserscanning

Diensten

Aanvullende diensten

Cases

nul meting ten behoeve van een dijkverzwaringsproject

Voor een dijkverzwaringsproject werd door ons de huidge situatie van de dijk en de omgeving ingemeten

Lees meer
19165 Kijk Ijssel Dijkverzwaring laserscanning grijs.jpg