Multibeam peiling: voor een goed 3D beeld onder water

Wil jij ook een goed beeld van de situatie onder water? Met een peilboot uitgerust met multibeam sonar brengen wij vanaf het water de werkelijke situatie onder water in beeld. Je ontvangt vervolgens een complete puntenwolk van de ingemeten data

Bevindt jouw object of de omgeving hiervan zich deels onder water? Dan is het belangrijk om niet alleen boven, maar ook onder water een goed 3D beeld van de werkelijkheid te krijgen. Alles wat boven water gebeurt, heeft namelijk een relatie met de situatie onder water. In een korte tijd verzamelen we data over bijvoorbeeld een brug, kade of haven, zowel onder als boven water. Boven water werken we hiervoor met laserscanners. Onder water werken we met een peilboot uitgerust met multibeam, eventueel aangevuld met onderwater fotografie. Door onze lasercanners op de peilboot te plaatsen kunnen we vanaf het water de kademuren inmeten Door deze data aan te vullen met drone-data geven we een fotorealistische 3D beeld van de werkelijkheid boven water.

3d-inmeten-multibeam-puntenwolk-onder-water.JPG
Crevecoeur-multibeam-laserscanning-3d-peilen-leap3d.jpeg

Multibeam peiling met laserscanning

Wat is een multibeam peiling?

Multibeam peiling is een vorm van bathymetrie: een bestaande sonartechniek om dieptes te meten. Je kunt deze techniek gebruiken voor het meten van de diepte van de meren, zeeën en oceanen en het in kaart brengen van de waterbodem, inclusief diepteverschillen en obstakels. Door middel van aanpassingen aan deze techniek is het ook mogelijk om verticale objecten onder water in beeld te brengen.

Het peilen van waterdiepten kan op verschillende manieren. Met single beam-peilingen meet je steeds op één punt de diepte. Je vaart hierbij in ‘raaien’, om met een beperkt aantal meetpunten een volledig beeld te krijgen. Met multibeam peilingen sensor meet je heel veel punten. Dit gebeurt in een ‘waaier’ haaks op de vaarrichting. 

De metingen en de hoogtes worden gevisualiseerd in verschillende kleurschalen. Wanneer de metingen worden gecombineerd met laserscanning boven water, ontstaat een compleet beeld van zowel de objecten als de omgeving onder en boven water.

Multibeam en laserscanning

Met laserscanning meten we de situatie in boven water, met multibeam meten we de waterdiepte in 3D. We zijn in staat laserscanning te combineren met multibeam peilingen. Zo leveren we voor jouw project een compleet beeld van de situatie boven en onder water in 1 puntenwolk.

Multibeam en fotogrammetrie

Fotogrammetrie is een techniek om geometrie en locatie van een object en omgeving te bepalen op basis van metingen in foto’s. We combineren de gemaakte multibeam peilingen met onder water fotografie. Door beide technieken te combineren krijg je een nauwkeurig 3D model van de situatie onder water, door het gebruik van foto’s geeft het een fotorealistisch resultaat waarin details zichtbaar zijn.

Multibeam en vastlegging in het RD/NAP

Na afronding van de metingen ontvang je een complete puntenwolk van de ingemeten data. We leggen alle informatie vast in het landelijke coördinatenstelsel RD/NAP. Dit is belangrijk omdat je boven water de ondieptes of obstakels niet ziet. Door de informatie op de exacte locatie te georefereren, weet je precies waar het eventuele obstakel zich bevindt.

multibeam-peiling-laserscanning-waterdiepte-meten-leap3d.jpg

Laserscanning

multibeam-peiling-laserscanning-waterdiepte-meten-leap3d-haven.jpg

Multibeam peiling en laserscanning

Wat zijn de toepassingen van multibeam?

Een Multibeam peiling kent diverse toepassingen:

Inzicht in de diepte van het water en ondiepe plekken

De bodem van het water verandert. Zo kan er door stroming van water op bepaalde plekken aanzanding ontstaan. Het water kan hierdoor te ondiep worden voor scheepvaart. Met behulp van multibeam peilingen kun je obstakels op de bodem lokaliseren en de bodemverondieping in beeld brengen. Zo bekeken we bij de Haringvlietbrug onder meer of het water voldoende diep is voor de werkschepen om hier werkzaamheden in uit te voeren. Ook met het oog op het uithijsen van een beweegbaar deel van de brug was het hier belangrijk om de waterdiepte te weten.

Inspectie van de constructie

Met behulp van onder waterbeelden kun je bijvoorbeeld ten behoeve van inspecties funderingspalen onder het dek van een steiger in beeld brengen en/of inventariseren. Ook kun je inspecteren op bodemerosie of schade aan bodem- en taludbescherming. In Amsterdam brachten we ten behoeve van inventarisatie honderden meters kadeconstructie in kaart.

Inspectie op ontgronding kademuur

Een andere optie is het inspecteren op ontgronding voor een kademuur. Als een schip bij de kademuur een boegschroef aanzet,  kan er schade ontstaan door ontgronding. Dit zorgt voor instabiliteit van de kademuur. Het is belangrijk om dit tijdig in beeld te brengen zodat je deze kunt herstellen.

Voorbereiding van baggerwerkzaamheden

Met multibeam peilingen kun je de hoeveelheid gebaggerd of op de waterbodem aangebracht materiaal bepalen, zodat je goed de omvang van de baggerwerkzaamheden kunt inschatten.

Peilboot huren?

De multibeam peilboot is inzetbaar voor jouw project en is desgewenst te huren in combinatie met een schipper.

Voor meer informatie neem contact op met ons.

 

Multibeam-peiling-peilboot-waterdiepte-meten-onder-water-leap3d

Peilboot

diensten

aanvullende diensten

We combineren de multibeam peilingen met laserscanning en dronemetingen voor een compleet beeld boven- en onder water.

Cases

3D inmeten en 3D modelleren van de Haringvlietbrug

Voor de vervanging van het beweegbare gedeelte van de Haringvlietbrug hebben wij het brugdeel ingemeten in 3D en gemodelleerd om gedetailleerde en nauwkeurige informatie te leveren voor de planning en uitvoering van het project. Door onze expertise in 3D-inmetingen en -modellering toe te passen, hebben wij bijgedragen aan het succesvolle verloop van dit project.

Lees meer
3d-laserscanning-multibeam-haringvlietbrug-leap3d.jpg

Cases

3D inmeten ten behoeve as-built dossier van de uitbreiding van de Beatrixsluis in Nieuwegein

Om de uitbreiding van de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein te ondersteunen, hebben wij het interieur en exterieur van het bouwwerk in 3D ingemeten om een accuraat as-built dossier te leveren. Door onze expertise in 3D-inmetingen konden wij gedetailleerde informatie verzamelen over de bestaande structuur en deze vertalen naar een nauwkeurig 3D-model.

Lees meer
3d-laserscanning-en-3d-modelleren-Beatrixsluis-Nieuwegein-door-leap3d