3d modelleren

Op basis van bestaande 2D tekeningen maken we een 3D (BIM) model

Het omzetten van bestaande 2D tekeningen naar een 3D model biedt waardevolle extra informatie. Een 3D model geeft veelal een duidelijker beeld van een gebouw of een installatie en de relatie naar de omgeving. Dit garandeert echter niet dat de 2D ontwerp tekeningen de werkelijke situatie weergeven van het gebouwde object. Tijdens de bouw kunnen andere beslissingen zijn genomen of er hebben verbouwingen plaatsgevonden.

Om er zeker van te zijn dat er een juist as-built 3D model wordt gemaakt bestaat er altijd de mogelijkheid om het object door middel van laserscanning in te meten en de 2D tekeningen en het 3D model hierop te toetsen.

Wij verzorgen zowel het 3D modelleren op basis van bestaande 2D documentatie als het valideren met behulp van laserscanning

Deze 3D modellen vormen vervolgens uitgangspunt voor jouw transformatie, renovatie of retrofit project.

diensten 2d3d hero team02.JPG

Diensten

Aanvullende diensten

Cases

woonhuis ulvenhout

3D inmeten en 3D modelleren van woonhuizen ten behoeve van exacte maatvoeringen

Lees meer
20920 woonhuis ulvenhout laserscanning grijs.jpg