Klant aan het woord: ATM

“Leap3d komt met oplossingen waar wij veel aan hebben”

ATM is één van Europa’s grootste professionele verwerkers voor verontreinigde grond en teerhoudend asfaltgranulaat, afvalwater en oliehoudend slib. Daarnaast verwijdert het bedrijf een breed scala aan gevaarlijke afvalstoffen, zoals verpakt chemisch afval. ATM maakt onderdeel uit van de Renewi-divisie Mineralz & Water waartoe ook het bedrijf Mineralz behoort. De organisatie vroeg Leap3d om periodiek de volumes van haar voorraden 3d in te meten. Financieel controller Eric van Westing en operationeel manager Johan Verkooijen vertellen over de samenwerking met Leap3d.

Eric vertelt: “ATM beschikt over twee opslagloodsen met een bruto inhoud van circa 350.000 m3 en een omvangrijk buitendepot. Voor onder andere onze financiële verslaglegging is het belangrijk om te weten hoeveel we produceren en over welke voorraden we beschikken. Hier hadden we echter geen goed beeld van.” “Voorheen bepaalden we de voorraden op basis van schattingen”, vult Johan aan. “We wogen de voorraden die binnenkwam en die we verplaatsen. Maar bij de productie is er ook een voorraaddeel dat je niet kunt meten omdat het de schoorsteen uitgaat. Toen we het verschil tussen de berekende en de fysieke voorraad steeds groter zagen worden, zijn we op zoek gegaan naar een methode en een partner om de voorraad beter te bepalen. Hierbij kwamen we uit bij Leap3d.”

Volumebepaling-mineralz-atm-laserscanning-leap3dning.jpg

Voorraad grond buitendepot ATM

atm-volumbepaling-voorraad-depot-laserscanning-drone.jpg

Volumbepaling grondloods ATM

Volumes bepalen door laserscanning

Leap3d scant inmiddels elke maand de gronddepots te reinigen grond én gereinigde grond bij ATM met behulp van 3d laserscanning, om de volumes te bepalen voor de financiële maandafsluiting. Naast het inmeten van de volumes maakt Leap3d periodiek een complete digital twin van het hele terrein. De metingen aan het buitendepot, waar de producten uit het proces liggen opgeslagen (grind, zand en thermisch gereinigde grond), gebeuren met behulp van drones. De loodsen hebben gaten in de muur waar de scanners doorheen kunnen om stationair de volumes te meten. Eric: “Op basis van de scans kunnen wij eenvoudig bepalen wat er is geproduceerd. Hierdoor nemen we de beginvoorraad, waar we de nieuwe aanvoer bij optellen en de eindvoorraad, in kaart gebracht door 3d laserscanning, vanaf trekken.”

Prettige samenwerking

Eric vult aan: “Het werken volgens een jaarplanning is erg prettig. Hierdoor weten we waar we aan toe zijn en wanneer Leap3d binnen ATM aan het werk is.” Johan is het daarmee eens en vult aan: “De samenwerking met Leap3d verloopt heel goed en soepel. Het bedrijf is heel toegankelijk, de lijnen zijn heel kort en het is prettig dat eigenaar Bas afkomstig is uit de aannemerij. Hierdoor heeft hij veel feeling met wat wij doen, verstand van ons product en kan hij heel goed met ons meedenken en oplossingen aandragen waar we echt iets aan hebben. Ook extra projecten of tekeningen zijn gemakkelijk te realiseren. Even bellen is vaak al genoeg.”

Tekeningen voor een makkelijkere bemonstering

Naast de maandelijkse metingen, benaderde ATM Leap3d ook voor een aantal losse projecten, zoals scans voor de bemonsteringsplannen voor de afvoer van verontreinigde grond. Johan: “De prettige samenwerking bij de maandelijkse scans maakte dat het voor ons logisch was om ook voor dit complexe project Leap3d te benaderen. Gedurende het project moest 650.000 ton grondzand in partijen van 10.000 ton gekeurd worden. Dit was niet eenvoudig: het zand bevond zich in drie bergen van 30 meter hoog met een beperkte breedte. Samen met Leap3d brachten we de beginsituatie in kaart, verdeelden we de berg in partijen en maakten we een plan om deze te bemonsteren. De tekeningen van Leap3d zorgden niet alleen voor een snelle goedkeuring van de overheid. Daarnaast was het, mocht een monster niet goed zijn geweest, hierdoor precies duidelijk waar dit was genomen.”

 

Betrouwbare partner

Eric concludeert: “Volumebepaling is heel complex. Eenduidige inmetingen door een betrouwbare, onafhankelijke en kundige partner zijn hiervoor essentieel. In Leap3d hebben we deze partner gevonden. Niet voor niets werkt het bedrijf naast ATM inmiddels ook voor verschillende andere Mineralz-bedrijven.”

 

atm-ap4terra-volumbepaling-voorraad-depot-laserscanning-drone.jpg

Volumebepaling vooraad grond met drone