leap3d aangesloten bij BIM Basis Infra

 

leap3d heeft zich aangesloten bij BIM Basis Infra, een beslissing die ons in staat stelt om onze werkwijze naar een hoger niveau te tillen. Door deel uit te maken van deze standaardisatie in de infrastructuursector, verzekeren we ons van een voortdurende verbetering in efficiëntie en samenwerking.

BIM Basis Infra standaardisatie omvat onder meer uniforme modelleringseisen, gestandaardiseerde datadefinities en uitwisselingsformaten. Dit zorgt voor heldere communicatie en informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen in een project, van opdrachtgevers tot uitvoerders.

Met BIM basis Infra zijn afspraken gemaakt over het uitwisselen van 3D modellen, denk daarbij aan bestandsnamen en type CAD-bestanden (zoals .dwg). Maar ook welk geografisch coördinatenstelsel wordt gebruikt om een brug of weg te positioneren, zodat alle modellen op elkaar passen. Daarnaast leggen we vast welke informatie we toevoegen aan 3D-modellen, denk hierbij aan gebruikt materiaal (zoals beton of asfalt). 

bim-basis-infra-leap3d-partner-bim-loket