Optimaliseren van renovatieprojecten met 3D laserscanning en 3D modellering

 

Ambieer je als projectleider de perfecte uitvoering van een bruggenrenovatieproject, vrij van onvoorziene hindernissen, budgetoverschrijdingen of vertragingen?

In een land van kanalen en waterwegen vormen bruggen het kloppend hart van onze Nederlandse infrastructuur. Van historische stenen bruggen tot moderne constructies van staal en beton, ons bruggenerfgoed is rijk en divers. Een aanzienlijk deel van deze bruggen zag het licht in de periode net na de Tweede Wereldoorlog - een tijd van schaarste waarin snelheid en economie belangrijker leken dan duurzaamheid op de lange termijn.

Nu, decennia later, naderen deze bruggen het einde van hun voorspelde levensduur. Renovatie of vervanging hiervan wordt nu actueel. Maar een aanzienlijke hobbel op de weg is het gebrek aan nauwkeurige en betrouwbare gegevens van veel van deze bruggen. Bestaande tekeningen en plannen zijn verouderd, onnauwkeurig of soms compleet verdwenen. Dit vormt een forse uitdaging in het plannen van onderhoud, renovatie en duurzame ontwikkeling van onze bruggen.

 

Gebrek aan accurate tekeningen

Het ontbreken van accurate tekeningen bij de renovatie van een brug kan verschillende problemen met zich meebrengen. Zo leidt het tot onnauwkeurige materiaalinschattingen, wat extra kosten en verspilling met zich meebrengt. Daarnaast kunnen vertragingen optreden in het project doordat er extra tijd nodig is voor metingen en onvoorziene werkzaamheden Het gebrek aan betrouwbare basisgegevens kan ook leiden tot miscommunicatie en discussies tijdens de bouwfase, wat resulteert in vertraging en dus extra kosten. Bovendien bestaat het risico dat potentiële structurele problemen niet worden opgemerkt, wat de veiligheid in gevaar kan brengen. Om deze problemen te voorkomen en een succesvolle brugrenovatie te garanderen, is een gedegen en accurate voorbereiding met nauwkeurige tekeningen van essentieel belang.

 

3D laserscanning als oplossing

Moderne technologie helpt bij het aangaan van de complexe uitdagingen bij brugrenovatieprojecten. De 3D-laserscanning technologie is een waardevol hulpmiddel in dit proces.

Stel je voor: een compleet overzicht van waterbouwkundige structuren, zowel boven als onder de waterlijn, dankzij de krachtige combinatie van 3D-laserscanning en multibeam technologie. Met behulp van multibeam technologie kunnen onderwaterstructuren nauwkeurig worden vastgelegd, wat essentieel is voor bruggen en andere waterbouwkundige constructies. Het resultaat is een puntenwolk, die dient als het startpunt voor een gedetailleerde digitale voorbereiding in 3D.

Bij deze digitale voorbereiding in 3D worden niet alleen risico's geïdentificeerd, maar ook geminimaliseerd. Deze geavanceerde technologie biedt dieper inzicht in interacties en raakvlakken die in een 2D-omgeving onzichtbaar blijven. Door risico's proactief aan te pakken, draagt deze innovatieve aanpak bij aan een meer efficiënt en effectief renovatieproces.

 

3D-modellen: Informatiebron voor Infra projecten

Een stap voorwaarts in technologie resulteert in het maken van nauwkeurige 3D as-built modellen, gebaseerd op gedetailleerde laserscan data, aangevuld met informatie uit archieftekeningen. Deze modellen gaan verder dan alleen een geometrische weergave van een brug. Ze bieden een nauwkeurige representatie van de gebruikte materialen, structurele details, schade of gebreken, belastingscapaciteit, specificaties van verbindingselementen, relevante historische gegevens en de omgevingscontext. Dit stelt het projectteam in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en de efficiëntie te verhogen bij infrastructuurprojecten.

Bovendien sluiten deze 3D as-built modellen aan bij de huidige trends op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen, waarbij een gedetailleerd inzicht in de bestaande structuur helpt bij het optimaliseren van renovatie- en hergebruikprocessen, het verminderen van afval en het bevorderen van een meer duurzame en efficiënte benadering van bouwprojecten.

 

Aanzienlijke besparingen

Stel je een scenario voor waarin projecttijden met 10% tot 25% worden verminderd dankzij verbeterde efficiëntie en coördinatie. En een situatie waarin materiaalverspilling met 5% tot 10% wordt verminderd, wat resulteert in een duurzamer en kostenefficiënter project. Dit is een realiteit die wordt ondersteund door studies over het gebruik van 3D-modellering. De integratie van 3D laserscanning en 3D modellering in de civiele techniek biedt aanzienlijke mogelijkheden om brugrenovatieprojecten te optimaliseren. Het eindresultaat? Aanzienlijke besparingen op zowel tijd als kosten, wat leidt tot efficiëntere, duurzamere en succesvollere projecten..

 

3D model Haringvlietbrug

Leap3D heeft een bewezen trackrecord in het uitvoeren van nauwkeurige laserscanning en 3D-modellering van civiele kunstwerken, waaronder diverse bruggen zoals de Haringvlietbrug en de Papendrechtsebrug. Leap3d heeft ook ruime ervaring in Amsterdam, waar 450 van de 850 bruggen met laserscanning zijn ingemeten. Hun expertise en diepgaande kennis van software, techniek en civiele constructies stellen ze in staat om gedetailleerde en betrouwbare 3D-modellen te creëren door bestaande tekeningen te combineren met puntenwolk data van zowel onder- als boven water. Hierdoor bieden ze een solide basis voor optimale resultaten bij renovatieprojecten en waardevolle ondersteuning bij toekomstig onderhoud. Hun diensten worden gewaardeerd door een breed scala aan klanten, waaronder overheidsinstanties, inspectiebedrijven en aannemersbedrijven.

 

 

3D-laserscanning-3D-modellering-pointcloud-civiele-constructies-leap3d