3D scannen

Wat is 3D scannen?

 

3D scannen is een innovatieve technologie waarmee objecten en oppervlakten op een zeer nauwkeurige manier in 3D kunnen worden ingemeten. Of het nu gaat om een gebouw, complexe industriële installatie, civiele constructie, machinekamer van een schip of complete projectlocatie, 3D laserscanning biedt ongekende mogelijkheden. We beschikken over ervaren scanoperators die precies weten waarop gelet moet worden tijdens het 3D scannen om de kwaliteit te garanderen en het object volledig en gedetailleerd in beeld te brengen vanuit alle mogelijke posities

Na het 3D scannen worden alle scans geregistreerd tot een complete puntenwolk of pointcloud. Hiermee wordt een exacte digitale kopie gemaakt van alle zichtbare oppervlaktes van het object. De puntenwolk biedt waardevolle informatie als digitale kopie waarin gemeten kan worden. We maken we gebruik van de puntenwolk als tussenstap voor het creëren van accurate as-built 3D modellen en 2D tekeningen. Of we leveren de puntenwolk aan onze klant, zodat deze er zelfstandig mee aan de slag kan.

 

3D-laserscanning-3D-modellering-pointcloud-civiele-constructies-leap3d
3d-laserscanning-met-riegl-laserscanner.jpg

Voordelen van 3D scannen?

3D scannen biedt vele voordelen ten opzichte van traditionele meetmethodes. Een van de grootste voordelen is de nauwkeurigheid. Met 3D scannen kunnen objecten en oppervlakten tot op de millimeter nauwkeurig worden ingemeten. Dit zorgt ervoor dat er geen afwijkingen ontstaan tijdens het meetproces, waardoor er minder kans is op fouten en onnauwkeurigheden in het uiteindelijke product.

Een ander voordeel van 3D scannen is de snelheid waarmee de metingen worden uitgevoerd. Waar traditionele meetmethodes vaak tijdrovend en arbeidsintensief zijn, kan 3D scannen in een relatief korte tijd grote hoeveelheden data verzamelen. Hierdoor kunnen projecten sneller worden afgerond en worden de kosten voor het meten en in kaart brengen van objecten verlaagd.

Een derde voordeel van 3D scannen is de gedetailleerdheid van de metingen. Traditionele meetmethodes hebben vaak een beperkte nauwkeurigheid en kunnen alleen oppervlakkige informatie bieden. Met 3D scannen daarentegen kunnen objecten en oppervlakten in volledige detail worden vastgelegd, wat bijvoorbeeld bij restauratiewerkzaamheden van historische gebouwen van groot belang kan zijn.

Kortom, 3D scannen biedt vele voordelen ten opzichte van traditionele meetmethodes, zoals nauwkeurigheid, snelheid en gedetailleerdheid. Hierdoor is 3D scannen een waardevol instrument voor verschillende industrieën en kan het bijdragen aan efficiëntie, nauwkeurigheid en kostenbesparingen.

 

De toepassingen van 3D scannen

3D scannen is een veelzijdige technologie die in verschillende branches wordt toegepas. Zo brengen we de werkelijke situatie van complexe gebouwenciviele waterbouwkundige constructies, complexe vormen in industriële omgevingen, machine kamers van schepen en grote terreinen tot op de millimeter nauwkeurig in beeld.

  • Bouw: In de bouwsector wordt 3D scannen gebruikt om bestaande gebouwen of constructies nauwkeurig in kaart te brengen. Hierdoor kunnen ontwerpers en architecten gebruik maken van precieze metingen om een nieuwe constructie te ontwerpen die perfect aansluit op de bestaande situatie.
  • Civiel / Infra:In de civiel- en infrasector wordt 3D-scanning gebruikt om bestaande infrastructurele objecten, zoals bruggen, viaducten en tunnels, zeer nauwkeurig in te meten. Hierdoor kan het object gedetailleerd worden geanalyseerd en kan er beter worden ingeschat welk onderhoud nodig is en wanneer. Ook kan 3D-scanning helpen bij het ontwerpen van nieuwe infrastructuur en het visualiseren van de impact op de omgeving.
  • Industie: 3D-scannen wordt in de industrie gebruikt om nauwkeurige metingen te maken van machines, installaties en fabrieksgebouwen. Dit kan helpen bij het optimaliseren van processen, het detecteren van problemen en het plannen van onderhoudswerkzaamheden..
  • Maritiem: 3D scannen wordt in de maritieme industrie gebruikt voor het in kaart brengen van schepen en offshore-installaties. Met deze technologie kunnen nauwkeurige as-built modellen worden gemaakt en kan er efficiënter worden gewerkt bij reparaties en onderhoud.
  • Volumemetingen: Voor de volumebepaling van stocks van bulkgoederen wordt 3d laserscanning ingezet als een betrouwbare methode,
  • Digitaal Terrein Model: Met 3D scannen kunnen digitale terreinmodellen worden gemaakt door nauwkeurige metingen van de oppervlaktes van de omgeving, wat van belang is voor bijvoorbeeld stedenbouw en landschapsarchitectuur.
  • Archeologie: 3D-scannen wordt in de archeologie gebruikt voor het vastleggen van precieze digitale replica's van historische objecten en artefacten om ze te bewaren, te analyseren en te reconstrueren.
  • Telecom & Utility:3D scannen kan worden gebruikt om telecommasten en hoogspanningsmasten in kaart te brengen en te modelleren voor onderhouds- en constructiedoeleinden, waardoor het efficiënter en veiliger wordt om werkzaamheden uit te voeren.
  • Agrocultuur: Het digitaal inzichtelijk brengen van bomen wordt gebruikt bij boomonderzoek tijdens inspectie en onderhoud met behulp van laserscanning

 

 

toepassingen-3dlaserscanning-met-laserscanner.JPG
3d-laserscanners-leap3d-Riegl-FARO-Stationaire-scanners.JPG

Hoe werkt 3D scannen?

Ieder project kent eigen specifieke omstandigheden en iedere omstandigheid kan vragen om inzet van een specifieke scanner. Het is van groot belang dat de scanner wordt bediend door experts die zowel de techniek van het scannen beheersen, als het positioneren van de laserscanner én het vakgebied waarvoor wordt gescand. De vele instellingen op zowel de scanners als in de registratiesoftware vragen om kennis van zaken.

Afhankelijk van het object en de locatie en het beoogde doel zullen we een specifieke scanner inzetten. We kijken dan of het noodzakelijk is om binnen te scannen of dat kleine ruimtes in beeld dienen te worden gebracht. Is het object groot van omvang, dan hebben we scanners die we met name buiten gebruiken met een bereik van 800 meter.

In sommige gevallen is het van belang te weten waar in de wereld een gescand object is gesitueerd. Het plaatsen van een puntenwolk op de juiste locatie op de wereldbol heet georefereren. Het landelijke stelsel in Nederland heet RD/NAP. De X en Y coördinaten zijn dan gerelateerd aan het Rijks Driehoekstelsel (RD) en de hoogte (Z coördinaat) aan het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Om dit mogelijk te maken hebben we scanners die zijn uitgerust met een GPS-RTK.

Of het noodzakelijk is om HDR foto's te leveren dan scannen we met een scanner die is uitgerust met een hoge kwaliteit fotocamera. Ook lastige locaties zijn geen probleem voor ons, want we bedachten speciale bevestigingsmiddelen voor moeilijke bereikbare plekken

Scannen we in de industrie, chemische industrie, mijnen en andere explosie gevaarlijke gebieden, dan gebruiken we een laserscanner met een ATEX certificaat

 

Starten met laserscanning?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van 3D laserscanning en 3D modelleren, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Periodiek sturen we je de nieuwste inzichten en toepassingen van laserscanning.

Download ons stappenplan

Wil je een start maken met laserscanning? In ons stappenplan geven we aan waaraan je moet denken om laserscanning succesvol toe te passen in jouw project

starten-met-laserscanning-stappenplan-leap3d.jpg

diensten

3D scanning aanvullende diensten

 

Naast 3d laserscanningen bieden we nog enkele aanvullende diensten aan op onze laserscanning dienst.

We verzorgen laserscanning in de bouw

Cases

3D inmeten van 450 bruggen in Amsterdam met laserscanning

Door het 3D inmeten van 450 van de 850 bruggen in Amsterdam, hebben we gezorgd voor een visuele weergave tijdens inspecties, waardoor inspectietekeningen overbodig zijn geworden

Lees meer
3D-inmeten-en-3d-modelleren-op-basis-van-laserscanning-van-bruggen--door-Leap3D

Cases

3D inmeten en 3D modelleren van de Erasmusbrug in Rotterdam

De Erasmusbrug, een iconisch onderdeel van de Rotterdamse skyline, is met behulp van laserscan-technologie ingemeten en gemodelleerd in 3D. Naast de nauwkeurige 3D modellen zijn er ook realistische 3D visuals van de brug gecreëerd. Deze brug, die in 1996 werd geopend en sindsdien niet meer weg te denken is uit het stadsbeeld van Rotterdam, heeft een rijke geschiedenis en wordt door velen beschouwd als een technisch hoogstandje

Lees meer
3d-laserscanning-civiel-infra-leap3d.JPG

Cases

3D inmeten en 3D modelleren van de Haringvlietbrug

Voor de vervanging van het beweegbare gedeelte van de Haringvlietbrug hebben wij het brugdeel ingemeten in 3D en gemodelleerd om gedetailleerde en nauwkeurige informatie te leveren voor de planning en uitvoering van het project. Door onze expertise in 3D-inmetingen en -modellering toe te passen, hebben wij bijgedragen aan het succesvolle verloop van dit project.

Lees meer
3d-laserscanning-multibeam-haringvlietbrug-leap3d.jpg