3D laserscannen van de Hef in Rotterdam

De Hef in Rotterdam staat momenteel volop in de belangstelling. De brug zal tijdelijk ontmanteld worden om het gloednieuwe schip van Jeff Bezos te laten passeren. Voor de voorbereiding hiervan is juiste maatvoering van de brug van groot belang, Hiervoor is laserscanning uitermate geschikt voor het snel en accuraat inwinnen van data. Mocht er tijdens het ontmantelen iets verkeerd gaan dan hebben we de volledige constructie met exacte maten digitaal in 3D beschikbaar. 

Met onze laserscanners kunnen we snel gedetailleerde en zeer accurate 3D data inwinnen van de Hef in Rotterdam en de omgeving tot op een afstand van 800 meter. Dit stelt ons in staat om een nauwkeurig en compleet beeld te krijgen van de brug, inclusief alle historische details en kenmerken die van belang zijn voor restauratie- of herontwikkelingsprojecten.

Om een puntenwolk te creëren, worden meerdere scans gemaakt vanuit verschillende gezichtspunten. We zorgen er altijd voor dat er overlap is tussen de scans, zodat er een compleet beeld van het object ontstaat. Dit proces van het samenvoegen van de scans wordt registratie genoemd en wordt uitgevoerd met geavanceerde software die speciaal is ontworpen voor dit doel.

3d inmeten door laserscanning de Hef Rotterdam 2.jpg

Diensten

Flyghtrough Pointcloud video

We hebben ook een flythrough video gemaakt van de Hef in Rotterdam, nadat we gedetailleerde 3D data hadden verzameld met behulp van onze laserscanners en deze hadden verwerkt tot een puntenwolk

 

Diensten

Diensten tijdens deze case

Gerelateerde cases

Een aantal van onze
andere cases