3d as-built model  

3D inmeten en 3D modelleren van gebouw aan de Basisweg in Amsterdam ten behoeve van herontwikkeling

Goede tekeningen en maatgevingen van  de bestaande situatie zijn onmisbaar als basis voor het maken van nieuwe plannen. Niemand zit te wachten op onaangename verrassingen waardoor budget en tijdsplanning worden overschreden. 

We zien daarom steeds meer dat wij al tijdens de beginfase van ontwikkelplannen worden betrokken met het inmeten van de huidige situatie.

We hebben het gebouw van de Telegraaf aan de Basisweg in Amsterdam ingemeten met onze laserscanners en maakte hiervan vervolgens een accuraat 3D model.

 

20058 Benthem Crouwels Basisweg 3Dmodel 620 365.jpg

Diensten

Diensten tijdens deze case

Gerelateerde cases

Een aantal van onze
andere cases