3d inmeten van bomen

 

Laserscanning is een techniek waarmee de omvang en structuur van vegetatie tot op de millimeter nauwkeurig in 3D in kaart kan worden gebracht

Het digitaal inzichtelijk brengen van bomen wordt gebruikt bij boomonderzoek tijdens inspectie en onderhoud.

Bij civiele werkzaamheden zoals herinrichting, bouw van woningen, onderhoud aan wegen of riolering, plaatsen van damwanden bij kademuren, komt het regelmatig voor dat er bomen in de buurt staan. Het snoeien en rooien van deze bomen is vaak onwenselijk. Met behulp van het onder meer digitaal in kaart brengen van de boom worden de effecten van de geplande werkzaamheden op de bomen bepaald en hiermee bekeken of bomen duurzaam te behouden zijn.

In het kader van een gebiedsverandering, renovatieplan of bij het aanvragen van omgevingsvergunning geeft deze digital twin belangrijke informatie voor het project.

Hero branches agro leap3d 02.JPG
Hero branches agro leap3d 03.JPG

3d analyseren van bomen

Door middel van laserscanning maken we een digital twin van de boom en de omgeving. Vervolgens kunnen we op basis van de ingewonnen scandata de volgende analyses en metingen uitvoeren:

  • Visualisering van de bomen in relatie tot de omgeving
  • De exacte locatie en positie van de boom wordt vastgelegd in het digitale model
  • Dikte van de individuele stammen op verschillende hoogtes
  • Dikte en de positie van de gesteltakken
  • Verticaal profiel van de boom met exacte maatgeving
  • De compactheid en vorm van de kroon van de boom
  • Projectie van de kroon op de grond
  • Volume van de boom
  • Op basis van de grootte, het type van de boom bestaat er de mogelijkheid om de biomassa en koolstofvoorraden te bepalen

video

simulatie werkzaamheden

Vanuit de ingemeten situatie kunnen we de geplande werkzamenheden simuleren in de puntenwolk omgeving

diensten

diensten binnen de
branche

Cases

bomen waalseilandsgracht amsterdam

3D Inmeten bomen Waalseilandsgracht Amsterdam ten behoeve van het plaatsen van damwanden langs de kades van de gracht.

Lees meer
21024 Bomen Waalseilandsgracht laserscanning grijs.jpg