Aan de slag met BIM? Dit moet je weten!

BIM: je hebt er vast en zeker al eens van gehoord. BIM is continu in ontwikkeling en wordt nu belangrijker dan ooit. Waar de nadruk in eerste instantie lag op het model zelf, verplaatste deze steeds meer naar het proces van samenwerking rondom het modelleren en ligt de focus inmiddels op de informatie zelf. In dit artikel lees je meer over de betekenis van BIM en wat het jouw organisatie te bieden heeft.

In de loop der jaren vond er een ontwikkeling plaats van de definitie van BIM. BIM begon als een hulpmiddel voor ontwerpers, om gemakkelijker conflicten op te kunnen sporen en hoeveelheden te berekenen. Daarna werd het de basis van samenwerking, op kantoor en richting de bouwplaats, waardoor beheersing van processen, beter tijd- en kostenbeheer en duurzaamheid mogelijk worden. Vervolgens werd het concept van BIM uitgebreid tot de gehele levenscyclus van het gebouw - ontwerp, constructie en exploitatie; waarbij informatie, de "I" van BIM, centraal staat. Dankzij deze holistische visie kunnen gebouweigenaren hun activa beter begrijpen, controleren en beheren. Dit noemen we BIM voor Facility Management.

Beschikbaar, toegankelijk en betrouwbaar

Bij Leap3d zien we BIM als één geheel en bieden we diensten aan voor de hele asset levenscyclus. BIM is voor ons een samenwerkingsproces op het gebied van data, voor de bouw en het beheer van een asset (een gebouw of andere constructie). Om BIM optimaal te gebruiken, is het belangrijk dat het BIM-model gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw, van ontwerp tot sloop, beschikbaar, toegankelijk en betrouwbaar is. Om hiervoor te zorgen zijn OPEN-standaarden opgesteld, afgestemd op de Nederlandse Revit-standaarden, Open BIM protocollen en de laatste ontwikkelingen op de internationale standaarden.

Het belang van een open standaard

Het gebruik gedurende een lange tijd en door verschillende actoren, zorgt ervoor dat BIM niet gebonden mag zijn aan software of omgevingen. Dit vraagt om een open standaard. ISO19650 is de internationale norm voor het beheer van informatie over de gehele levenscyclus van een gebouw, met behulp van BIM. Deze norm definieert de regels voor samenwerking, het delen van informatie, rollen en wettelijke verantwoordelijkheid van alle actoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een CDE (Common Data Environment). Met dit digitale beheersplatform is er één ‘single source of truth’ en ontstaan er richtlijnen over de beschikbaarheid, toegankelijkheid, betrouwbaarheid en (wettelijke) aansprakelijkheid van de data.

 

Building-life-cycle-bim-toepassing-leap3d.jpg

Referentie: Building Lifecycle https://bimmda.com/en/what-is-bim

3D-BIM-modelleren-civiele-kunstwerken-laserscanning-gww-infra-leap3d.JPG

IFC

Het delen van informatie gebeurt door middel van open standaarden zoals de IFC. De IFC of Industry Foundation Class (ISO 16739-1:2018) is de ‘pdf’ voor 3d bouwinformatie, die wordt opgeslagen en beschikbaar gesteld (en gecontroleerd en gereguleerd) binnen een CDE. Gebouwinformatie is hierdoor volledig toegankelijk in elk fase.

Een IFC:

  • Is een digitale 3d objectgeoriënteerde database
  • Is een momentopname van een model, een ‘pdf’ van een 3d-object
  • Wordt gebruikt voor de uitwisseling en opslag van informatie

De waarde van BIM

Uit de ontwikkeling van BIM en de komst van internationale normen en standaarden blijkt wel dat BIM steeds meer een integraal onderdeel wordt van de bouw- en beheerwereld. Het is dan ook van groot belang om aangehaakt te blijven en hiermee aan de slag te gaan. Zo voorkom je dat je de boot mist en kunnen we samen het meeste uit BIM halen. Leap3d ondersteunt je hier graag bij.

Wat kan Leap3d voor jou betekenen?

Bij Leap3d beschikken we over eigen deskundige BIM modelleurs. Wij meten jouw gebouw, object of omgeving in en maken vervolgens een accuraat, fit for purpose as-built 3d model. Dit BIM vormt een betrouwbaar uitgangspunt voor jouw transformatie-, renovatie- of retrofitproject. Deze manier van werken wordt ook wel scan2BIM genoemd.

We maken modellen van alle mogelijke objecten: van gebouwen tot bruggen, van sluizen en tunnels tot machinekamers van schepen en productielijnen in de industrie. Afhankelijk van het beoogde doel van je project bepalen we vooraf de gewenste detaillering. Ook spreken we met je af in welk formaat wij het model leveren. We modelleren voornamelijk in Revit (rvt), maar Autocad (dwg), Archicad, Inventor, Solidworks, Sketchup, of de game engines Unity en Unreal is ook een mogelijkheid. Of we leveren in IFC.

Naast het modelleren op basis van 3d laserscans, kunnen we ook op basis van bestaande 2D tekeningen een BIM model maken of een combinatie van beiden.

Aan de slag met BIM binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op.