Scan to mesh

Vanuit de puntenwolk maken we een werkbaar 3D mesh model, waarmee je aan de slag kunt in je project, wanneer een puntenwolk te groot en hierdoor onwerkbaar wordt of wanneer je niet met puntenwolken werkt

Daar waar een puntenwolk vanwege de hoeveelheid data - puntenwolken van 20 Gb zijn geen uitzondering - soms niet werkbaar zijn en je wellicht ook geen software hebt die met puntenwolken kan omgaan, maar waarbij je wel behoefte hebt aan een geometrisch 3D model van de bestaande situatie, kan een mesh een uitkomst bieden.

We beschikken over software om puntenwolk bestanden om te zetten naar mesh bestanden. In een mesh worden de punten van de puntenwolk met een lijn verbonden zodat er een getrianguleerd vlakkenmodel ontstaat. Na rendering van dit vlakkenmodel onstaat er een gesloten mesh die veel toepassingen kent.

Een mesh is leverbaar in verschillende bestandsformaten, waaronder IFC - het uitwisselingsformaat voor 3D modellen. Hierdoor kun je dit bestand inlezen in IFC viewers

 

 

 

 

 

 

 

Diensten Meshes  team02.JPG
Diensten Meshes  team03.JPG

toepassingen van een mesh

Het mesh model kun je in de volgende situaties toepassen

  • Niet alle modelleer software pakketten kunnen omgaan met een puntenwolk, vaak kun je dan wel een meshbestand inlezen. Deze gebruik je dan als startpunt voor het maken van het nieuwe ontwerp.
  • Het gebruik van een IFC-mesh-model van de bestaande situatie wordt gebruikt om de verschillen te analyseren met het reeds bestaande 3D model van het object
  • Clash detectie: Het gebruik van een IFC-mesh-model wordt gebruikt om de technishe knooppunten inzichtelijk te maken tussen huidige situatie en nieuwe model, waardoor veel conflicten vooraf in beeld worden gebracht

 

diensten

aanvullende diensten

Cases

restauratie domtoren utrecht

3D inmeten in combinatie met fotogrammetrie van de Domtoren in Utrecht ten behoeve van voorbereiding restauratie.

Lees meer
Leap3D_DOM_renovatie_tekeningen grijs.jpg