Wat is een digitaal terrein model (DTM)?

In een digitaal terrein model, ook wel DTM genoemd, wordt de huidige situatie van een terrein in detail vastgelegd. Met behulp van de DTM kunnen vervolgens berekeningen worden uitgevoerd die van toepassing zijn op bijvoorbeeld de juiste hoogte, volume of inhoud van een terrein. Een nauwkeurig DTM zorgt ervoor dat de nieuwe ontwerpen in te passen zijn in de huidige situatie. Daarnaast wordt het gebruikt om de hoeveelheden van af te graven of aan te brengen grond te kunnen berekenen.

Slechts eenmalig bezoeken we de projectlocatie voor een volledige inmeting van de bestaande situatie. Afhankelijk van de situatie, de locatie van het project en het beoogde doel maken we gebruik van de meest efficiënte inwinmethode. Dit kan met de stationaire scanner uitgerust met GPS/rtk voor de juiste positionering in RD/NAP of met behulp van een drone of met een combinatie van beide. Voordeel van het inmeten met een laserscanner boven een drone is dat ook het maaiveld van een bebost gebied goed in kaart wordt gebracht.

Het inscannen met behulp van laserscanning zorgt voor een exacter en gedetailleerder digitaal terrein model DTM dan de traditionele meetmethodes. Daar waar landmeters voorheen met een total station aan de slag gingen om van tevoren vastgestelde punten van een terrein in te meten, meet je met een laserscanner snel en nauwkeurig het gehele terrein. Hierdoor wordt niks gemist en hoef je niet terug. Op basis van de puntenwolk wordt vervolgens bepaald welke informatie relevant is voor het DTM model.  Een Digitaal Terrein Model wordt verwerkt volgens de Nederlandse Cad standaard (NLCS) en is bruikbaar in alle CAD software.

Op basis van het DTM maken we vervolgens ook de gewenste 2D tekeningen in AutoCAD, of 3D omgevingsmodellen in Revit.

Digitaal-Terrein-model-dtm-laserscanning-3d.jpg

Digitaal Terrein Model (DTM) van het Bostheater in Amsterdam

DTM-DSM-DEM-Bedrijventerrein-in-3d.jPG

Bedrijventerrein in 3D

Toepassingen van een digitaal terrein model (DTM)?

Een nauwkeurig digitaal terrein model kent vele toepassingen en is essentieel bij de start van je project. De huidige situatie van een terrein is immers het uitgangspunt van waaruit nieuwe plannen worden gerealiseerd.

  • 3D inmeting van een terrein als uitgangssituatie voor de aanleg van nieuwe infrastructuur.
  • Maken van een DTM van een terrein voor de inrichting van een depot.
  • Een DTM voor het bepalen van de te ontgraven of aan te vullen hoeveelheden ten opzichte van het nieuwe ontwerp.
  • Een DTM is essentieel voor het maken van een machine model voor 3D machine besturing.
  • Volumebepalingen van hoeveelheden voorraad gelegen op een terrein.
  • Inmeting van de omgeving voor het bouwrijp maken van het terrein.
  • Juiste afmetingen voor het maken van een tuinontwerp.

 

 

Digitaal Terrein Model | DTM | DEM | DSM

Een digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het aardoppervlak van een terrein zonder vegetatie en bebouwing. Soms wordt er onderscheid gemaakt tussen een digitaal terreinmodel (digital terrain model, DTM) dat de maaiveldhoogte geeft en een digitaal oppervlaktemodel (digital surface model, DSM) dat de hoogte inclusief alle objecten op het aardoppervlak zoals bomen en bouwwerken geeft.

Met laserscanning kunnen we zorgen voor alle type terrein modellen.

 

Digitaal-terrein-model-omgevingsmodel-laserscanning-3d.jpg

3D omgevingsmodel Entree Amsterdam in Autocad

diensten

aanvullende diensten

Cases

volumemeting glasrecycling bedrijf

3D inmeten van volumes van voorraden bij een recyclingbedrijf voor glas

Lees meer
20065 Maltha Volumepaling inmeten drone grijs.jpg

Cases

volumemeting voorraden verontreinigde grond

3D inmeten van volumes van voorraden verontreinigde grond

Lees meer
20059 ATM volumebepaling laserscanning grijs.jpg