Hoe meet je dat wat er ooit zat?

 

De Geerteskerk is een protestantse kerk van de Nederlandse Hervormde Kerk in Kloetinge in de provincie Zeeland. Rond 1100 stond er naar waarschijnlijkheid een houten kapel, die later is vervangen door een stenen gebouw, dat in verschillende fases is uitgebreid tot het huidige kerkgebouw. Het bijkoor en het hoofdkoor dateren van de 13e eeuw. Het schip van de kerk dateert in huidige vorm uit het eind van de 15e eeuw. De Geerteskerk was oorspronkelijk gewijd aan de heilige Gertrudis.  Rond 1525 kreeg de kerk haar huidige vorm. De kerktoren, voltooid in 1494, stond aanvankelijk los van de kerk en werd in de 16e eeuw verbonden met het schip.

De kerktoren is in het verleden al meerdere malen gerestaureerd en ondergaat momenteel weer groot onderhoud, aan onder andere metselwerken, natuursteen en timmerwerken.

Op verzoek van de hoofdaannemer, Bouwbedrijf Boogert, hebben wij digitale ondersteuning geboden bij het inmeten en documenteren van het vensterharnas aan de voorgevel, dat opgebouwd is uit zeer complex vormgegeven blokken, veelal uit de bouwtijd.

3D-inmeten-monumenten-vensterharnas-geerteskerk-kloetinge-leap3d.jpg

3D laserscan Vensterharnas

3D-inmeten-3D-model-monumenten-vensterharnas-geerteskerk-kloetinge-leap3d.jpg

3D model vensterharnas

Leuke uitdaging

Een leuke uitdaging voor leap3D en een bijzondere casus. Hoe meet je dat wat er ooit zat? En hoe ontwikkelt zich dat in een ontwikkelde gebogen vorm die opgebouwd is uit meerdere stralen?  Samen met de hoofdaannemer is er een methode ontwikkeld waarop door middel van laserscanning het oorspronkelijke hoofdprofiel is herleid, zodat de basis voor het gehele harnas gelegd is. Met dit gereconstrueerde profiel zijn wij er in geslaagd het gehele raam terug te vormen tot het raam wat men oorspronkelijk voor ogen heeft gehad.

Met deze data, aangevuld met expertise op het gebied van 3D - vormgeving en laserscanning, én de alsnog door de hoofdaannemer in het werk gecontroleerde en vastgestelde maatvoering op onderdelen, zijn wij in staat geweest ontbrekende maatvoering toe te voegen aan nieuw te vervaardigen onderdelen, tot op blokniveau.

Dit levert niet alleen meteen snel duidelijkheid op in een anders grote hoeveelheid complex meet- en tekenwerk, maar zal ook van grote waarde zijn als procesdata en op deze wijze bijdragen aan zorgvuldige verslaglegging, efficiënt beheer en documentatie van de werkzaamheden aan de Geerteskerk

3D-inmeten-monumenten-vensterharnas-geerteskerk-kloetinge-leap3d-sketchfab.jpg

Vensterharnas Geerteskerk Kloetinge

3D inmeten en documenteren van het vensterharnas aan de voorgevel van de Geerteskerk in Kloetinge

Diensten

Diensten tijdens deze case

Gerelateerde cases

Een aantal van onze
andere cases