3D inmeten Moerdijkbrug

De Moerdijkbrug is een belangrijke verkeersader in Nederland, die de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant met elkaar verbindt. De brug over de rivier de Hollands Diep werd geopend in 1936 en heeft een totale lengte van ongeveer 1,5 kilometer.

Onze laserscanners maken het mogelijk om snel en nauwkeurig 3D-data in te winnen van de Moerdijkbrug en de omgeving tot een afstand van 800 meter. Door het samenvoegen van meerdere scans ontstaat er een puntenwolk vanuit verschillende gezichtspunten. Wij zorgen ervoor dat er voldoende overlap is tussen de scans om een compleet beeld te creëren van het object. 

20907 Moerdijkbrug Laserscanning 02.JPG
20907 Moerdijkbrug 3D model 01.JPG

3d modelleren van de moerdijkbrug

Op basis van de ingemeten uiterst gedetailleerde scandata kunnen we 3D modellen maken van het ingemeten object en de omgeving. Het model vormt dan weer een degelijke en duurzame basis voor het vervolg van de werkzaamheden van onze klanten zoals renovatie of deformatie analyses

Met deze digital twin creëren we inzicht en ontzorgen we onze klanten met het in beeld brengen van de as-built situatie.
 

Diensten

Diensten tijdens deze case

Gerelateerde cases

Een aantal van onze
andere cases